spravnytlakpneu autádodávkykamiónyautobusy
amtiradar Produkty ČlánkyFórumObjednávkaKontakty amtiradar

KABÁT TECHNOLOGIES, s.r.o.
Balkán 2081/49
960 01 Zvolen

Tel.:  +421 948 070 700
Tel.:  +421 907 440 627
Tel.:  +421 910 500 350
Tel./Fax:  +421 45 5323 865
E-mail: info@spravnytlakpneu.sk

Články

Tlak vzduchu a fluktuácia teploty

Máte správne nahustené pneumatiky? Tlak v pneumatikách v skutočnosti drží celú hmotnosť vozidla a tá môže byť často rozdielna. Udržiavanie dostatočného tlaku je nevyhnutné pre správnu manipuláciu a prenos hnacích a brzdných síl.
V skutočnosti je nezmyslom nahustiť pneumatiky na odporúčaný tlak a viac sa o tlak nezaujímať. Tlak v pneumatikách musí byť pravidelne kontrolovaný, pretože vplyvom času, vonkajšou teplotou a mikroskopickými trhlinami v pneumatike sa môžu vyskytnúť značné zmeny v tlaku.Správny tlak v pneumatikách je väčšinou zobrazený na rube dverí, stĺpiku, alebo viečku palivovej nádrže a pneumatiky by sa mali hustiť za studena. To znamená, že tlak by mal byť skontrolovaný ráno pred jazdou, prípadne pokiaľ prejdete len pár kilometrov, pretože pneumatiky sa jazdou zahrievajú a tlak stúpa. Ak by sme chceli presne definovať hustenie za studena, pneumatiky by mali byť kontrolované a hustené  pri teplote 18°C. Keďže vzduch je plyn, rozťahuje sa pri ohrievaní a sťahuje pri ochladzovaní. Najväčšie rozdiely v tlaku sledujeme prevažne v zimných mesiacoch, deň sa skracuje a vonkajšia teplota klesá, s čím súvisí pokles tlaku v pneumatikách.Vo všeobecnosti s každou zmenou teploty o 10°C sa zmení tlak v pneumatike o 0,126 Baru.

Naše testy TPMS-201-D ukázali takmer identické zmeny tlaku vplyvom zmeny teploty /rozdiel bol jedna stotina Baru/. V garáži  pri teplote 18°C bola teplota všetkých pneumatík stabilizovaná a pneumatiky boli nahustené na 2,2 Bar, po nahustení vozidlo až do rána parkovalo von, kedy TPMS zobrazilo teplotu v kolesách -4°C  a tlak v kolesách poklesol až na 1,91 Baru. Čiže s poklesom teploty o 22°C poklesol tlak presne o 0,29 Bar. Počas dňa sa s vozidlom jazdilo, čím sa pneumatiky zahrievali a tlak sa zvýšil pri dosiahnutí 18°C znova na 2,2 Bar. Po prekročení 18-tich °C bol tlak vyšší ako 2,2 Bar, čo nie je nesprávne, pretože nás zaujíma výška tlaku za studena.

V nasledujúcom texte budeme kalkulovať, že pri každom poklese teploty o 10°C sa zmení tlak o 0,126 Baru. Ak zoberieme do úvahy, že rozdiel letných a zimných teplôt na Slovensku môže dosiahnuť 50°C, čím v zimných mesiacoch môže dôjsť k potenciálnemu poklesu tlaku v pneumatikách až 0,63 Bar. Pokles tlaku o 0,63 Baru je dostatočne veľký na to, aby výrazne zhoršil jazdné vlastnosti, brzdnú dráhu, priľnavosť vozidla k vozovke ako spotrebu paliva. Treba si uvedomiť, že pokles tlaku v pneumatikách o 0,63 Bar tvorí u väčšiny osobných vozidiel 30%-né podhustenie.Ak by sme na území Slovenska porovnali chladnú letnú noc s horúcim dňom, rozdiel teplôt môže byť 20°C. To znamená, že pri skontrolovaní tlaku ráno, by bol tlak v pneumatikách nižší o 0,252 Bar-u ako keby ste ho kontrolovali poobede (ak je vozidlo parkované v tieni, ak by boli kolesá oslnené tlak by bol ešte vyšší).
Problém môže vzniknúť vtedy, keby ste tlak kontrolovali poobede v čase najvyššej teploty a nastavili ho na optimum, pretože ráno by ste mali tlak v pneumatikách nižší o 0,252 Baru ako hodnota zodpovedajúca skutočnému optimu za studena.
Absolútne najnevhodnejšie však je, ak šoférujete počas horúceho slnečného dňa a na čerpacej stanici po skontrolovaní tlaku ho nastavíte na „optimum“, pneumatiky boli zahriate nielen z teploty okolitého vzduchu, zo slnka, ale aj od rozpálenej vozovky a tepla vytvoreného odporom vozovky. Ráno tak môžete mať pneumatiky ešte výraznejšie podhustené.
Ak by ste nastavili optimálny tlak napr. 2,2 Bar pri teplote 18°C, vyššie uvedenými vplyvmi môže v letných mesiacoch teplota v pneumatikách stúpnuť až na 70°C, kedy tlak stúpne na 2,86 Bar. Ak by ste v tomto momente znížili tlak na „optimum“, druhý deň ráno by ste mali pneumatiku podhustenú o 0,66 Bar-u za predpokladu, že raňajšia teplota bola 18°C.

Ďalším zaujímavým testom je test od Tire Rack. Ako prvé namontovali dve pneumatiky na disky. Do rána nechali stabilizovať ich teplotu a tlak. Ráno nastavili tlak oboch pneumatík na 2,4 Bar-u. Potom jedno koleso umiestnili na priame slnko a druhé do tieňa.
Počas dňa monitorovali vonkajšiu teplotu, teplotu v pneumatikách ako aj ich tlak. Ako počas dňa stúpla vonkajšia teplota z 19,4°C na 29,4°C, v kolese umiestnenom v tieni sa zmenil tlak z 2,4 Bar-u na 2,52 Bar-u. V kolese umiestnenom na priamom slnečnom svetle sa vplyvom vonkajšej teploty ako aj vplyvom slnečnej radiácie sa zmenil tlak z 2,4 Bar na 2,76 Bar.  V oboch prípadoch, ak by sme nastavili optimum tlaku v čase najvyšších poobedných teplôt, nasledujúce ráno by boli pneumatiky podhustené o 0,12 a 0,326 Bar-u.

Ďalším testom bolo sledovanie zmien tlaku v pneumatikách počas jazdy. Štyri pneumatiky boli rôzne nahustené a ich tlak bol monitorovaný v 5-minútových intervaloch. Zistené bolo, že tlak v pneumatikách stúpal každých 5 minút približne o 0,068 Bar až do dvadsiatich minút, kedy ostal tlak stabilizovaný. To znamená, že aj krátka jazda vozidlom dokáže pomerne výrazne zmeniť tlak v pneumatikách.

Po zhrnutí týchto faktov predpokladám, že už chápete prečo je rovnako dôležité nastavenie tlaku v správny čas ako samotné nastavenie optimálneho tlaku v pneumatikách. Je dôležité myslieť na to, že nastavenie optimálneho tlaku, ktorý je odporúčaný výrobcom vozidla je nutné nastaviť za studena. Tlak by mal byť kontrolovaný ráno, ešte predtým ako sa bude s vozidlom jazdiť. Najvhodnejšie je kontrolovať tlak, keď je teplota okolitého vzduchu okolo 18°C, pretože v zimných mesiacoch vplyvom nízkych teplôt sa môže tlak v pneumatikách zdať príliš nízky a môže dochádzať k prehusťovaniu pneumatík.

TPMS 201-D ako aj ostané modely sú zariadenia, ktoré Vám pomôžu bez akejkoľvek námahy kontrolovať tlak a teplotu Vašich pneumatík a udržiavať ich v správnej kondícii. Môžete tak predĺžiť nie len životnosť svojich pneumatík, ale aj znížiť spotrebu paliva. TPMS Vás bude informovať o tlaku a teplote pneumatík, a to nie len vizuálne, ale aj akusticky ak dôjde k výraznejším odchýlkam v hodnotách.
TPMS Vám pomôže šetriť finančné prostriedky, ale zvýši aj Vašu bezpečnosť.       
Produkty       Články      Fórum      Objednávka      Kontakty      
© 2008 www.spravnytlakpneu.sk - Kabát Technologies, s.r.o., všetky práva vyhradené
Počet prístupov od 29. 1. 2009: 228109, online: 4 ľudia